Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Σε Ανώνυμη Εταιρία η διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τον Δήμο Θηβαίων

"Το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας με την θετική ψήφο των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και της παράταξης του κ. Χαλβατζή, ενέκρινε την μετατροπή του Περιφερειακού Φορέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από Σύνδεσμο των επιμέρους τοπικών φορέων σε Ανώνυμη Εταιρία", τονίζει με ανακοίνωσή του το Ριζοσπαστικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα και συνεχίζει:
"Στους σκοπούς της Α.Ε. προβλέπονται από την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων μέχρι την αποκομιδή των απορριμμάτων και από την ανακύκλωση μέχρι την υγειονομική ταφή και την ενεργειακή αξιοποίηση (δηλαδή και την καύση). Επίσης προβλέπεται καθαρά η δημιουργία επιχειρήσεων με κάθε είδους εταιρείες με παρεμφερή σκοπό, γεγονός που κάνει δυνατή την πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.                  
Εάν λάβουμε υπόψη την μέχρι τώρα αρνητική εμπειρία από την πλήρη απουσία έλεγχου της λειτουργίας της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την πλήρη απουσία της κοινωνικής λογοδοσίας στους πολίτες για το κόστος λειτουργίας, για τις αποφάσεις και τον σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων, φανταζόμαστε πόσο αυτό θα γίνει δυσχερέστερο για την υπό συγκρότηση Α.Ε., που θα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση σε  ολόκληρη την Στερεά. Πιστεύουμε ότι ο μόνος λόγος για τη συγκρότηση αυτής της Α.Ε. είναι η συγκέντρωση των αποφάσεων σε ένα όργανο και στην ουσία σε ελάχιστα χέρια.
Όλες οι ουσιαστικές αρμοδιότητες θα ασκούνται από ολιγομελές Δ.Σ. στο οποίο δεν συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι. Αυτό το Δ.Σ. εκτός των άλλων αποφασίζει και για το κόστος των προαναφερόμενων υπηρεσιών προς τους Δήμους και μάλιστα με υποχρεωτική είσπραξη.
Εάν λάβουμε επίσης υπόψη την αρνητική εμπειρία της άσκησης των υπηρεσιών από υποστηρικτικές συμβάσεις – εργολάβους και τον σχεδιασμό της σταδιακής αντικατάστασης όλων των δημοτικών δομών καθαριότητας από ιδιωτικών συμφερόντων συμπράξεις, το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, για τους πολίτες και τους Δημοτικούς προϋπολογισμούς θα εκτιναχθεί.
Το ΑΡΚΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, απέρριψε αυτήν την πρόταση που εισηγήθηκε η πλειοψηφούσα παράταξη και στηρίχτηκε από τον κ. Χαλβατζή. Κατέθεσε την πρόταση του για αποκεντρωμένη δημόσια διαχείριση με διαλογή στην πηγή, με κοινωνικό έλεγχο και συμμετοχή και πρότεινε να αναβληθεί η λήψη απόφασης, και να γίνει επαρκής ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και εξαντλητική συζήτηση των διαφορετικών απόψεων επί αυτού του μεγάλου θέματος, ούτως ώστε να ανευρεθεί η πιο οικονομική, φιλοπεριβαλλοντική και βιώσιμη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων και αν χρειαστεί, για σοβαρά αποκλίνουσες απόψεις, όπως υπάρχουν σήμερα, να αποφασίσουν οι ίδιοι Δημότες μέσω δημοψηφίσματος, το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία για σοβαρά τοπικά προβλήματα. Και αυτή η πρόταση του ΑΡΚΘ, καταψηφίστηκε από τις παρατάξεις των κ. Νικολάου και κ. Χαλβατζή.
 

ΘΗΒΑ 18/12/2014

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Επιβολή μεγαλοεργολάβων ή υπεράσπιση της κοινωνίας και της πόλης μας;

                                                                                                               Του Θανάση Σκούμα

Στο δημοτικό συμβούλιο Θήβας, της Τετάρτης 17-12-2104, πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση που θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Θήβας.
Θα είναι σημαντική και για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, εάν αυτός θα αποβεί προς όφελος της κοινωνίας, ή προς όφελος των μεγαλοεργολάβων των σκουπιδιών.
Ίσως να μην ξέρουν πολλοί συμπολίτες μας, ότι το ΧΥΤΑ της Θήβας τον διαχειρίζεται η διαδημοτική ανώνυμη εταιρεία ΔΕΠΟΔΑΘ, με εργολαβίες. Επίσης με εργολαβίες που αναθέτει η ΔΕΠΟΔΑΘ, εκτελείται και μέρος των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων.
Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, χωρίς να ρωτήσει το δημοτικό συμβούλιο της Θήβας, υποδέχεται, το 2014, απορρίμματα από νησιωτικούς δήμους (Κάσος, Κύθηρα, Πάρος, Σαντορίνη), όπως ανακαλύψαμε πρόσφατα.
Επίσης, αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα, ότι λόγω έλλειψης οργανωμένων ΧΥΤΑ σε κάποιες περιοχές της περιφέρειας, σχεδιάζεται από το ΥΠΕΚΑ, η μεταφορά σκουπιδιών από την νότιο Εύβοια στο ΧΥΤΑ της Θήβας, για αποφυγή προστίμων από την ΕΕ.
Ήδη έχει ληφθεί και απόφαση για μεταφορά των σκουπιδιών της Λοκρίδας στη Θήβα (11.000 τόνοι περίπου ετησίως).
Παράλληλα, είναι στο τελευταίο του στάδιο ο διαγωνισμός που έκανε η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, για να δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο από σύμμεικτα σκουπίδια, στην περιοχή ΤΣΑΡΤΣΑΛΙ, δίπλα στο ΧΥΤΑ Θήβας, με προϋπολογισμό 21,5 εκατομμύρια ευρώ!!!.
Έχουν προηγηθεί η απόπειρα μονάδας καύσης του Μπόμπολα στη Θήβα το 2009, η απόπειρα εργοστασίου απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στη Θήβα το 2011 για όλη την περιφέρεια, μέχρι και τις πρόσφατες απόπειρες ανάθεσης σε εργολάβο της ΔΕΠΟΔΑΘ του ΧΥΤΑ Λαμίας.
Τώρα, με απόφαση του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ που είναι σήμερα σύνδεσμος (ΝΠΔΔ), και ουσιαστική πρωτοβουλία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, που παρέχει στον  περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, πλήρη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη, προωθείται η μετατροπή του περιφερειακού αυτού φορέα σε Ανώνυμη Εταιρεία, με συγχώνευση όλων των τοπικών ΦΟΔΣΑ της περιφέρειας σε μία Ανώνυμη Εταιρεία. Σύμφωνα με το προτεινόμενο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, μέτοχοι της Α.Ε. θα είναι οι 25 δήμοι της Περιφέρειας, αλλά θα έχει 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, και η δράση της θα περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων, από την καθαριότητα, την αποκομιδή, έως και την υγειονομική ταφή και την ενεργειακή αξιοποίηση (δηλαδή και την καύση), σε όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Όλες οι ουσιαστικές αρμοδιότητες θα ασκούνται από αυτό το ολιγομελές Δ.Σ. στο οποίο δεν συμμετέχουν όλοι οι  Δήμοι. Αυτό το Δ.Σ. θα αποφασίζει και για το κόστος των προαναφερόμενων υπηρεσιών προς τους Δήμους και μάλιστα με υποχρεωτική είσπραξη. Εάν τα δημοτικά συμβούλια συναινέσουν σε αυτή την εξέλιξη, οι Δήμοι εκχωρούν τη δυνατότητα να κάνουν πολιτική για ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και να αποφασίζουν για τα δημοτικά τέλη, αφού η καθαριότητα είναι μια ανταποδοτική λειτουργία.
Στόχος είναι να μην υπάρχει κανένας κοινωνικός έλεγχος στη διαχείριση των απορριμμάτων. Στόχος είναι η λήψη αποφάσεων, χωρίς την ενοχλητική γι’ αυτούς δημοκρατία. Η ιδιωτικοποίηση. Ήδη και όσα έχουν προηγηθεί, και όσα ετοιμάζονται με μεταφορές σκουπιδιών από άλλες περιοχές, αλλά και η μείωση του προσωπικού των Δήμων, αποδεικνύουν ότι παραδίδουν τη διαχείριση των απορριμμάτων στους εργολάβους. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη, γιατί προετοιμάζει και την μεταφορά σκουπιδιών στη Θήβα, από άλλες περιοχές έξω από τη διαχειριστική της ενότητα, αλλά και γιατί οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από όργανο που κατ’ όνομα θα είναι των Δήμων, αλλά θα λειτουργεί ερήμην τους.
Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, αποτελεί το όχημα αυτών των επιλογών, σέρνει το χορό.
Η δημοτική πλειοψηφία, δυστυχώς, έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν αντιδρά και συναινεί σε αυτές τις εξελίξεις. 
Απέναντι από αυτή τις επιλογές, υπάρχει η πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, με βάση τους ίδιους τους Δήμους, με ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, με κοινωνικό έλεγχο, δημόσια διαχείριση και κοινωνική συμμετοχή. Δεν θέλουν να την ακούσουν, αν και επιβάλλεται από το νόμο.
Στους πολίτες της περιοχής μας, του Δήμου μας, της πόλης μας, απομένει η απόφαση:
Θα δεχθούμε την επιβολή των μεγαλοεργολάβων σε βάρος του Δήμου μας, ή θα υπερασπιστούμε την κοινωνία μας και την πόλη μας;
Ίσως, αύριο να μην είναι τίποτα αναστρέψιμο.

Θήβα 16-12-2014

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

«Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» από την Περιφέρεια Αττικής

Κανείς πολίτης δεν μπορεί να στερείται του βασικού κοινωνικού αγαθού που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Ειδικά σήμερα, περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας. Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής, με συναίσθηση της κοινωνικής της ευθύνης, προχωρά στο πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους».
Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει έτσι άμεσα τη δαπάνη επανασύνδεσης της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει διακοπή, λόγω αδυναμίας πληρωμής του λογαριασμού. Το πρόγραμμα ξεκινά τούτη την περίοδο, παραμονές εορτών, έτσι ώστε να μην μείνει ούτε ένα νοικοκυριό στο σκοτάδι τούτες τις γιορτινές ημέρες. Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει εντάξει το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό που κατατέθηκε τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο του εξαπλασιασμού των δαπανών για κοινωνικές ανάγκες. Το πρόγραμμα θα διασυνδεθεί με τους Δήμους και άλλους κοινωνικούς φορείς προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Οι αρχές του προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τα νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει διακοπή ρεύματος και τα οποία, αφού προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής τους με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ), μπορούν να καταθέτουν στην Περιφέρεια Αττικής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και η Περιφέρεια αναλαμβάνει να επιδοτήσει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, πληρώνοντας στον πάροχο την πρώτη δόση της ρύθμισης.
Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την κάλυψη δαπάνης ως 360 ευρώ ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που έχει διακοπεί. Το ποσό των 360 ευρώ είναι το μέγιστο που μπορεί να δοθεί ανά μία παροχή τον χρόνο – στη συγκεκριμένη περίπτωση από την έναρξη του προγράμματος ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχει εκδοθεί από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας εντολή διακοπής παροχής. Η Περιφέρεια Αττικής θα δέχεται αιτήματα πολιτών ακόμη κι αν αυτά βρίσκονται εκτός του ανωτέρω όρου 2. Τα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται από την Περιφέρεια και θα κρίνεται αν συντρέχουν ειδικοί όροι για την ικανοποίησή τους λόγω εξαιρετικών συνθηκών.
Δικαιολογητικά
Οι πολίτες που επιθυμούν να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ).
Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2014 (για τα εισοδήματα του 2013) του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ή του / της συζύγου του.
Τα αιτήματα των πολιτών θα εξυπηρετούνται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής

Oι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στα γραφεία Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού

Με με το πιο κάτω Δελτίο Τύπου γνωστοποιεί η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού την επερώτηση που έγινε στην Βουλή των Ελλήνων για την καταστροφή του Δελφικού Τοπίου.

"Στις 19/11/2014 οι βουλευτές  του Ελληνικού Κοινοβουλίου Όλγα - Νάντια Βαλαβάνη, Μιχαήλ Κριτσωτάκης, Μαρία Κανελλοπούλου, Έφη Γεωργοπούλου - Σάλταρη, Γιώργος Πάντζας, Άννα Χατζησοφιά και Μάνια Παπαδημητρίου του  ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν στην Βουλή ερώτηση σχετικά με την διαχρονικά προβληματική κατάσταση που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη  μεταλλευτική  δραστηριότητα  ( εξόρυξη βωξίτη) στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας αλλά και εντός του Δελφικού Τοπίου.
Περιοχή  πολλαπλά προστατευόμενη από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και αναγνωρισμένη από την UNESCO ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων κατοίκων είναι πολύ μεγάλες, η εκτεταμένη καταστροφή του Φυσικού Περιβάλλοντος με τρόπο που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμη, συνεχίζεται όλο και πιο εντατικά.
Η ακραία αλλοίωση του Δελφικού Τοπίου, εκτός από την σημαντική  αυτοτελή της σημασία, απαξιώνει πλήρως και την τουριστική προοπτική της περιοχής που αποτελεί το κύριο παραγωγικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Δελφών και βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του συνόλου των περιοχών του Κορινθιακού Κόλπου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της χώρας μας, αφού ενημερωθούν  και λάβουν  γνώση του τι συμβαίνει διαχρονικά  σ΄αυτή την  νευραλγική περιοχή για την  χώρα μας - περιοχή με παγκόσμια εμβέλεια και ακτινοβολία - θα  δώσει ολοκληρωμένες και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα που ετέθησαν.
Και το κυριότερο ποιες προτάσεις θα υλοποιηθούν  για να αναστραφεί η καταστροφική πορεία της Φωκίδας και των Δελφών.
Για την Ομοσπονδία μας, η προστασία του ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ και οι δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών  οικονομικών δραστηριοτήτων στην Φωκίδα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον τόσο της στεριάς όσο και της θάλασσας αυτής της περιοχής,  αποτελούν βασική προτεραιότητα.
Πιστεύουμε στο μέλλον που εμείς όλοι μαζί οι ΠΟΛΙΤΕΣ  θα φτιάξουμε".
Η ιστορία μας ανήκει.
                                              Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ  ΘΥΜΙΟΣ                                                  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΔΗΜΟΣ    

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να πηδήξουμε ένα χρόνο

Κύκλοι της Συγγρού τονίζουν ότι ο Σαμαράς επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2016...
Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές μετά την ανακοίνωση ότι αρχίζει από τις 17 Δεκεμβρίου η διαδικασία για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.
Πηγές της Συγγρού αναφέρουν  ότι, όταν συνεργάτες του πρωθυπουργού του επισήμαναν ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να οδηγηθούμε και σε πρόωρες εθνικές εκλογές, ο Αντώνης Σαμαράς επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2016, όπως έχει πολλάκις και στο παρελθόν τονίσει.
Έμπειροι αναλυτές και άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του μεσσήνιου πολιτικού αναφέρουν με νόημα ότι ο πάντα προνοητικός Σαμαράς έχει ετοιμάσει ήδη τροπολογία που θα περάσει άμεσα από τη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργίου Υγείας, με την οποία προβλέπεται η κατάργηση του έτους 2015 -που στέκεται εμπόδιο στην πρωθυπουργική αξιοπιστία- και θα πάμε κατευθείαν στο 2016.
Με τον τρόπο αυτό οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2016, ακόμα και αν η προεδρική εκλογή ναυαγήσει μαζί με το όνειρο για τους 180.
Ήδη ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει στείλει τις κάμερες στο Ζάππειο για να αναγγείλει πρώτος τη... μικρή αυτή αλλαγή στις χρονολογίες.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αυτό ο δήμαρχος Καμίνης, δήλωσε ότι αυτό του αλλάζει λίγο τα σχέδια της φιέστας στο Δήμο της Αθήνας, αλλά ήδη είναι σε συννενοήσεις με σιδεράδες, γραφίστες και λοιπούς συνεργάτες, ώστε η πόλη να είναι έτοιμη να γιορτάσει όποιο έτος με το καλό αποφασίσει ο Σαμαράς ότι έρχεται.
                                                                                               πηγή:  http://left.gr

Η Ομιλία του Βαγγέλη Αποστόλου, στο 6ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού


Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, και Συντονιστής της Αγροτικής Πολιτικής της Κ.Ο., εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στα εγκαίνια του 6ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 5-7 Δεκεμβρίου, είπε στην ομιλία του τα εξής:
«Όλοι αποδεχόμαστε ότι ο αγροτικός τομέας είναι αυτός που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εμείς λέμε γιατί είναι ο τομέας που έχει τις δυνατότητες να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα για τη παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Και ένα από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι η βιοποικιλότητα. Ακόμα δεν έχει γίνει αντιληπτό από τη Κυβέρνηση το αυτονόητο, ότι η χλωρίδα της χώρας μας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ποιοτικής υπεροχής των ζωικών μας προϊόντων. Είναι αυτή η βλάστηση που μαζί με την εμπειρία των ελλήνων μελισσοκόμων, παράγουν ένα από τα καλύτερα μέλια που υπάρχουν παγκοσμίως. 

Το ελληνικό μέλι είναι πλέον μια αναγνωρισμένη διατροφική αξία. Γι αυτό η διατήρηση και η ανάπτυξη της μελισσοκομίας έχει πολλά οφέλη όχι μόνο οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά γιατί ο έλληνας μελισσοκόμος έχει συνδέσει τη παραγωγή του με τη προστασία του περιβάλλοντος .

Ως αναπτυσσόμενος δε χώρος έχει τους περισσότερους νεοεισερχόμενους παραγωγούς. Όμως παρά τη μεγάλη μας παραγωγή, επειδή ο έλληνας καταναλώνει το μέλι, εισάγουμε μεγάλες ποσότητες.

Δυστυχώς όλο το μέλι που εισάγεται «χάνεται» στην ελληνική αγορά. Πουθενά δεν πωλείται στη χώρα μας εισαγόμενο μέλι. Γι αυτό και το σοβαρότερο πρόβλημα είναι οι ελληνοποιήσεις, που ειδικά στο βασιλικό πολτό συνοδεύονται και με τεράστια κέρδη.

Επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους εισαγωγείς να εισάγουν στην Ε.Ε. μέλι από τρίτες χώρες, χωρίς στην επισήμανσή του να αναγράφεται ότι περιέχει γύρη από μεταλλαγμένα φυτά. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η αγορά λειτουργεί σε ένα «θολό» τοπίο. Σήμερα ο καταναλωτής νομίζει ότι τρώει ελληνικό μέλι, αλλά στην πραγματικότητα το 50% του μελιού που καταναλώνεται είναι εισαγόμενο και το χειρότερο ο Έλληνας καταναλωτής το πληρώνει σαν ελληνικό. 

Βέβαια ως κλάδος της αγροτικής παραγωγής έχετε και σεις τα γνωστά πολλαπλά προβλήματα που ξεκινούν από το υψηλό κόστος παραγωγής, για παράδειγμα το κόστος του πετρελαίου κίνησης, και φτάνουν μέχρι τη ρευστότητα . 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει τη τεράστια σημασία που έχει ο χώρος σας για την παραγωγική δραστηριότητα και τη διασφάλιση ενός σημαντικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα της υπαίθρου .
Θα είμαστε μαζί σας και μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω προβλήματα. Αυτό που ζητάμε εσάς είναι να οργανωθείτε καλύτερα για να βοηθήσετε και εμάς και τον εαυτό σας.»

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Tραγουδιστές και οργανοπαίκτες από την περιοχή μας

Η καλλιτεχνική δημιουργία, οι παραγωγικές δυνατότητες, οι φυσικές ομορφιές και οι παραδόσεις του κάθε τόπου, που πρέπει να διασώζονται και να αναδεικνύονται, αποτελούν την ταυτότητά του στην σύγχρονη πραγματικότητα  αλλά και το διαβατήριό του για το μέλλον. 
Με αυτές τις σκέψεις, δίνουμε στην δημοσιότητα επιστολή του Γιάννη Πανουτσακόπουλου προς την ιστοσελίδα μας, συλλέκτη Δημοτικών Τραγουδιών από δίσκους 33,45 και 78 στροφών, όπως αυτοσυστήνεται. 
Ζητά βιογραφικά στοιχεία τραγουδιστών και οργανοπαικτών που κατάγονται από την περιοχή μας, όπως π.χ. ο Αλέκος Δήμου, προκειμένου να τα προσθέσει στο υπο έκδοση βιβλίο του.  

Υποθέτουμε ότι κάτι θα έχει ακούσει ο επιστολέας μας  για την μεγάλη παράδοση που έχει ο μαρτυρικός αυτός τόπος σε τραγουδιστές και οργανοπαίκτες και θεωρούμε ως κάτι το θετικό τον εμπλουτισμό όποιων   εκδοτικών προσπαθειών με ντόπια καλλιτεχνικά  στοιχεία.  Το τηλέφωνό του είναι:  Γιάννης Πανουτσακόπουλος – 6986258657.

Δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου 2013 σον Δήμο Λεβαδέων

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτό το θέμα κατέθεσε σήμερα Δευτέρα 8-12-2014 ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βοιωτίας Γιάννης Σταθάς.

Στην ερώτησή του σημειώνει ότι μετά από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 28 Αυγούστου 2013  στον Δήμο Λεβαδέων,  ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί οι κτηνοτρόφοι από τα ΠΣΕΑ. Ενώ υπέστησαν σοβαρές ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο και στις εγκαταστάσεις τους, δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα την παραμικρή αποζημίωση και να κινδυνεύουν, κατά συνέπεια, εάν δεν τους καταβληθεί άμεσα, να χάσουν όλη την περιουσία τους καθώς δεν δύνανται πλέον να  ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους [πληρωμή δανείων, αγορά ζωοτροφών, επισκευή εγκαταστάσεων] και ερωτώνται οι υπουργοί, σε ποιες ενέργειες θα προβούν άμεσα για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι;